Sara Welling

Sara Welling on joogaopettaja (RYT500) ja näyttelijä (TeM)

Koko elämäni ajan olen ollut utelias tutkimaan ihmistä kokonaisvaltaisesti. Olen ammatiltani joogaohjaaja (RYT 500) ja näyttelijä (TeM). Olen myös pienen pojan äiti. Ammattieni kautta tutkin ihmistä muun muassa kehon, mielen ja tunteiden tasolla. Äitinä ollessani taas opin arjessani paljon suloisen pikku- guruni kanssa- Elämä on pienelle jatkuvaa ihmettelyä, tutkimista ja jokainen hetki on Uusi. Tämän haluan myös välittää ohjaamaani joogaharjoitukseen.

Olen käynyt useampia joogakoulutuksia (mm. Yoga Source Ryt 500 ja Shantin joogaohjaajakoulutus) ja monia workshoppeja. Saatan yhdistää joogaan myös kehollisia harjoitteita, joita olen tehnyt ja harjoittanut ilmaisutaiteen parissa. Käytän myös äänimaailmaa ja musiikkia tukemassa harjoitusta.

Tärkeintä kaikessa on kuitenkin yksinkertaisuuden ja selkeyden säilyttäminen. Pidän tutkiskelevasta otteesta ja siitä, että oppilas voi tehdä omia havaintojaan joogasta ja omasta kehostaan. Ohjaamassani joogassa pyrin sisältäkäsin luomaan yhteyden kehon ja mielen välille. Hengitys toimii tässä siltana. Hengitys antaa impulssin liikkeelle, joka muuntuu moneksi joogaharjoituksessa. Virtaava liike auttaa pysymään flowssa. Pidän muodon ja muodottomuuden kanssa leikkimisestä. Siksi usein joogatunnin lopussa annamme tilaa vapaalle liikkeelle ja tanssille.

Tunnilleni on tervetullut jokainen juuri sellaisena kuin on. Tervetuloa!