Haaveiletko sinä merkityksellisestä ammatista, jonka avulla voit auttaa ihmisiä elämään täydellä potentiaalillaan ja voimaan hyvin ? Haaveiletko vapaasta elämäntyylistä, jossa saat  tehdä työtäsi miten ja milloin haluat?

HIMA Happiness Henkinen Valmentaja TM –koulutus on ainutlaatuinen ja laadukas koulutusohjelma, jonka aikana sinusta kasvaa ammattitaitoinen Henkinen valmentaja. 

Koulutuksesta saat edistykselliset ja toimivat työkalut toimia osaavana ja arvostettuna valmentajana sekä arvokkaat bisnes -opinnot voidaksesi menestyä tällä nopeasti kasvavalla ja mielenkiintoisella toimialalla. 

Koulutus kestää noin yhden vuoden ja sisältää niin lähiopetusta, verkko-opintoja, mentorointia, kirjallisia oppimistehtäviä, pari- ja pienryhmäopiskelua kuin valmentamaan harjoittelua. 

Olemme suunnitelleet koulutuksen siten, että voit osallistua töidesi ohella. ​​

Kaikki koulutukseemme hakeutuvat ovat olleet tai ovat parhaillaan elämässään siinä pisteessä, jossa pohtivat mitä oikeasti elämältään haluavat. Moni tuntee, että hänellä olisi vieläkin enemmän annettavaa tälle maailmalle kuin tällä hetkellä pääsee antamaan. Nykyinen työ ei ehkä anna ihan sitä mitä toivoisi sen antavan. Moni haluaa kokea aitoja kohtaamisia, innostusta ja iloa työssään. Useat hakijat ovat olleet ystäväpiirissään se henkilö, jolle kaikki avautuvat ja jolta he hakevat turvaa ja nämä hakijat haluavat nyt päästä hyödyntämään tätä lahjaansa laajemmin ihmisten auttamiseen. 

Moni hakijamme haluaa tutustua itseensä syvemmin, tehdä merkityksellistä työtä ja antaa oman panoksensa tämän muuttuvan maailman hyväksi toisia auttamalla, mutta kokee tarvitsevansa työkaluja ja koulutusta tehdäkseen unelmistaan totta. 

Koska sinä vielä luet tätä koulutuskuvausta, on hyvin todennäköistä, että sinäkin olet samojen pohdintojen äärellä kuin muut hakijamme. Haluamme sinun tietävän ettet ole yksin pohdintojesi kanssa.

Me, Laura ja Keiju, tämän koulutuksen kouluttajat ja HIMAn perustajat, olemme myös itse olleet tässä pisteessä. Olemme itse käyneet läpi elämässämme vaiheen, jossa sen hetkinen työmme ei antanut meille enää tarpeeksi. 

Kummallakin oli alkanut herätä halu tehdä jotain, jonka voisi kokea merkitykselliseksi. Jotain jossa voisi kokea antavansa omaa osaamistaan täydesti. Jotain, jota kohtaan olisi suuri intohimo. Jotain, joka mahdollistaisi vapaan elämän. Elämän, johon olisi ihana herätä jokainen aamu.

Molemmat löysimme oman juttumme, kumpikin omalla tavallamme. On ihana voida auttaa muita ja samalla toteuttaa itseään. Tässä matkamme aikana olemme huomanneet, että hyvin moni muukin on samojen haaveiden ja pohdintojen äärellä kuin me aikoinamme olimme. Pohdintojen, jossa sydän ohjaisi uuteen suuntaan, mutta uusi pelottaa. 

Halusimme vastata tähän toiveeseen luomalla koulutuksen, jollaisen olisimme itse aikanamme halunneet käydä. Koulutuksen, joka tarjoaa oikeasti toimivat valmennuksen työkalut auttaa ja inspiroida itseä ja muita sekä menestyä siinä mitä tekee – niin taloudellisesti kuin ammatillisesti. 

Olemme onnistuneet luomaan henkisestä valmentamisesta kannattavan ja ihanan elämäntyylin itsellemme ja haluamme näyttää miten se on mahdollista myös sinulle. 


Sinä olet unelmiesi arvoinen. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus järjestetään nyt toista kertaa. Pilottiryhmämme valmistui kesäkuussa 2018 ja heiltä saamamme palaute on ollut todella hyvää: Tämä koulutus tarjoaa niin matkan itseen kuin antaa todella hyvät eväät toimia henkisenä valmentajana. Voit tutustua palautteisiin tämän koulutuskuvaussivun loppupuolella.

Olemme muokanneet koulutusta pilottiryhmän palautteiden ja kokemusten pohjalta entistäkin laadukkaammaksi kokonaisuudeksi. Olemme muun muassa lisänneet lähiopetuksen määrää, koska se koettiin erityisen tärkeäksi.

Koulutuksessa yhdistyy pitkä ja laaja osaamisemme niin valmentamisesta, kouluttamisesta, tutkimustyöstä, toimintaterapiasta kuin toimivan yrityksen rakentamisesta. ​Koulutus toteutetaan sulautuvana opetuksena, jossa yhdistyvät niin verkko- kuin lähiopinnot.​ Erityistä koulutuksellemme on se, että opiskelijat saavat myös henkilökohtaista ohjausta pienryhmämentorointien muodossa valmennusharjoitteluiden aikana. Nämä mentoroinnit on koettu erittäin hyödyllisiksi ja antoisiksi ja syventäneet oppimista kun mentorin kanssa on voinut käydä läpi omia harjoitusvalmennuksia ja saada ohjausta ja tukea miten toimia. Et siis jää yksin, vaan sinua autetaan ja tuetaan matkallasi henkiseksi valmentajaksi. 

HENKISEN VALMENTAMISEN PERUSTEET  JA  VALMENTAMISEN FILOSOFINEN VIITEKEHYS

Koulutuksessa käymme läpi henkisen valmentamisen perusteita ja perehdymme siihen, mitä henkinen valmentaminen on ja miten se eroaa muusta valmentamisesta. Tutuksi tulevat erilaiset valmentamisen mallit ja teoriat. Käsittelemme HIMA Happiness -henkisen valmentamisen prosessia, filosofista viitekehystä sekä valmentajalta vaadittavia taitoja ja niiden kehittämistä.  

Tarkastelemme henkisen valmentajan oman elämän ja omien asenteiden vaikutusta valmennusprosessiin. Kannustamme kyseenalaistamaan ja pohtimaan asioita.

Voit katsoa halutessasi aiemmin pitämämme webinaarin, josta saat ensi kosketuksen siihen, minkälaiset ajatukset ohjaavat valmennuksiamme. Klikkaa tästä webinaaritallenteeseen.
​​

VALMENTAJAN OMA KASVU

Valmentajan tärkein työväline on hän itse. Sen vuoksi koulutuksessamme suuri painoarvo on valmentajan omalla kasvulla. Pääset koulutuksemme aikana tutustumaan itseesi syvemmin ja luomaan vahvemman yhteyden itseesi.

Ymmärrät myös oman kasvusi merkityksen valmennusten tuloksellisuuden kannalta.

VALMENTAJA -ASIAKASSUHDE 

Koulutuksen aikana pääset perehtymään syvällisesti luottamuksellisen ja hyvän valmentaja-asiakas suhteen rakentamiseen sekä valmentajan eettisiin kysymyksiin ja vastuihin. 

Koemme tärkeänä myös nostaa esiin haasteita ja ongelmatilanteita, joita valmentaja saattaa asiakassuhteissaan kohdata ja miten nämä tulisi ratkaista. On tärkeä ymmärtää valmennuksen rajat ja kohde.

IHMISEN JA MUUTOSPROSESSIN YMMÄRTÄMINEN VALMENTAJANA 

Opintojen aikana tarkastelemme henkisen valmentajan ihmiskäsitystä ja tutkimme sitä, mikä saa ihmisen toimimaan niinkuin hän toimii. Perehdymme ihmisen mielen toimintaan ja keinoihin vaikuttaa siihen muutoksen näkökulmasta. Opiskelemme miten muutos mahdollistuu ja opettelemme ymmärtämään muutosprosessia henkisen valmennuksen näkökulmasta. 

Pääset perehtymään siihen, mitä valmentajan tulee ottaa huomioon, jotta hän pystyy auttamaan asiakkaitaan läpi muutosprosessin.

TOIMIVAT JA TEHOKKAAT VALMENNUSTYÖKALUT JA  TAIDOT  

Teoreettisten opintojen jälkeen tarkastelemme varsinaista asiakastyötä ja siinä vaadittavia työkaluja ja taitoja. Syvennymme henkisen valmennuksen valmennusprosessiin yksilövalmennusten näkökulmasta. 

Käymme yksityiskohtaisesti läpi valmennusprosessin vaiheet, joiden aikana opit miten aloitat valmennuksen, määrität suunnan valmennukselle, osaat valita oikeat harjoitukset, valmennat asiakkaan haluttuun muutokseen ja miten päätät valmennuksen. Perehdymme laaja-alaisesti henkisen valmentajan työkalupakkiin. Harjoittelemme erilaisten tehokkaiden työkalujen hyödyntämistä valmennusprosessissa sekä taitoja, jotka ovat valmentajalle ensiarvoisen tärkeitä. 

Sinä tulet oppimaan toimivat valmennustyökalut henkilökohtaiseen muutokseen ja kokoat itsellesi arvokkaan työkalupakin.

Paras työkalupakki syntyy, kun et koskaan epäröi ajatella itse. Opit hyödyntämään erilaisia valmennusperinteitä ja käyttämään niitä lähestymistapoja ja harjoituksia, jotka sopivat omiin työskentelytapoihisi parhaimmin.

Opintojen jälkeen sinun ei tarvitse miettiä, miten löydät oikeat sanat tai harjoitukset auttaaksesi asiakastasi. Osaat lukea asiakkaasi sanatonta ja sanallista viestintää ja luottaa valmennusprosessiin pystyäksesi auttamaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.​

Tulet myös oppimaan keinoja todentaa valmennuksesi vaikuttavuus.

RYHMÄVALMENNUKSET

Hyvä henkinen valmentaja on taitava ryhmien ohjaaja. Ryhmien valmentaminen vaatii kykyä ymmärtää ryhmien dynamiikkaa ja kykyä aistia ryhmän tarpeet kussakin hetkessä.  Näitä asioita opiskelemme koulutuksen aikana. 

Sinulle tulee tutuksi ryhmän toiminta, ryhmien valmentamisen erityispiirteet, ryhmänohjaajan erilaiset roolit, ryhmien energia ja niihin vaikuttaminen, yhteishengen rakentamisen keinot ja se miten luodaan toimiva ryhmävalmennus. 

Tutustumme yksilö- ja ryhmävalmennuksissa käytettävien harjoitusten eroihin ja siihen miten voit hyödyntää jo opittuja valmennusmenetelmiä ryhmien kanssa.

OPI VALMENTAMAAN  – HARJOITUSVALMENNUKSET

Henkinen valmentaminen, kyky kuulla ja ymmärtää asiakkaan sanatonta ja sanallista viestintää ja luottaa omaan arvioon parhaasta tavasta edetä on taito, joka kehittyy vain harjoittelemalla käytännössä. Sen vuoksi valmentajakoulutuksemme sisältää merkittävän määrän harjoitusvalmennuksia, jotka tulee suorittaa koulutuksen aikana.

Harjoitusvalmennukset aloitetaan heti kun olemme käsitelleet yksilövalmennusprosessin ja käyneet läpi siihen liittyviä työkaluja. 

Yksilöllisiä harjoitusvalmennuksia tulee koulutuksen aikana tehdä yhteensä 70 tuntia. Tähän tuntimäärään sisältyy valmennukseen valmistautuminen, itse valmennukset sekä niiden jälkityö ja kirjallisen tehtävän teko. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 6 asiakasta, joita tapaat jokaista yhteensä 8 kertaa.

Ensimmäiset 25 tuntia valmennuksista suoritetaan ilmaiseksi. Loput 45 tuntia ovat sellaisia, joista voit pyytää edullista opiskelijahintaa valmennettavilta. 

Harjoitusvalmennuksista osa arvioidaan. Käytännön harjoitteluprosessiin sisältyy asioiden sisäistäminen myös kirjallisen harjoitustehtävän kautta​.

Yksilövalmennusten harjoittelun lisäksi opiskelija harjoittelee ryhmävalmennusten pitämistä yhteensä 30 tuntia. Suuri osa tästä harjoittelusta nivoutuu osaksi lopputyötä. Tähän tuntimäärään sisältyy valmennuksen suunnittelu, itse valmennukset sekä niiden jälkityö ja kirjallisen lopputyön teko.

BISNES OPINNOT 

Tämä on sellainen opintojen osa, jota olisimme itse kaivanneet omien opintojemme aikana todella kovasti. On eri asia opiskella taitavaksi valmentajaksi kuin saada elantonsa valmentajana. 

Me haluamme tarjota sinulle olennaisimman tiedon ja työkalut, joiden avulla sinun on mahdollista rakentaa valmentamisesta itsellesi uusi ura ja elättää itsesi valmentamisella. 

Tämän vuoksi bisnes opintomme ovat varsin kattavat ja ne ottavat huomioon nykyajan keinot, joilla voit saada valmennusyrityksesi tai urasi kukoistamaan.

Näistä opinnoista ei varmasti ole myöskään haittaa vaikka kävisit koulutuksen vain täydentääksesi nykyistä osaamistasi ja tekisit valmentamista vain sivutyönäsi. 

Bisnes opintojen aikana perehdymme markkinointiin, siihen miten saada äänensä kuuluviin kilpailulla alalla sekä siihen mitä on tärkeää ottaa huomioon rakentaessaan omaa brändiään. 

Tutuiksi tulee myös kohderyhmän valinta, hinnoittelu, nettisivujen toimiva rakenne, myynti- ja markkinointiketjujen rakentaminen ja seuranta, toimivat somekäytännöt sekä yrityksen perustamisessa huomioon otettavat asiat. 

HENKISEN VALMENTAJAN SAAPPAISIIN ASTUMINEN 

Koulutuksen loppupuolella jokainen oppilas, parin tai pienryhmän kanssa, tekee lopputyön, jossa hän suunnittelee ja toteuttaa myytävän valmennustuotteen. Tarkoituksena on yhdistää kaikkea koulutuksen aikana oppimaansa sekä aiempaa omaa elämänkokemustaan ja tietotaitoaan.

Lopputyöstä tehdään teoriaa sisältävä kirjallinen työ, jonka toiminnallinen osuus on itse valmennuksen pitäminen ja myyminen.

Koulutuksen lopuksi lähdemme yhdessä viettämään ihanaa viikonloppua luonnon äärelle loppuretriittiin. Käymme läpi lopputöitä ja valmentajaksi kasvun matkaa. 

SULAUTUVA OPETUS

Toteutamme koulutuksen sulautuvana opetuksena, eli yhdistämme lähiopetusta, verkko-opetusta ja mentorointia. 

Verkkomateriaaleina pääset tutustumaan luentomuodossa olevaan asiasisältöön niin monta kertaa kuin haluat ja pystyt myös tekemään itsenäisesti tehtävät harjoitukset omassa rauhassasi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Niihin paneutuen.  

Lähiopetuspäivät ovat hyvin intensiivisiä ja ihmisen kyky vastaanottaa uutta tietoa ja inspiroitua uusista ajatuksista on rajallinen. Tästä syystä lähiopetuspäiviin ei pysty pakkaamaan niin paljon tietoa kuin haluaisimme. Henkiseen valmentamiseen liittyvät aiheet myös ovat sellaisia, että ne vaativat pureskelua ja sisäistämistä. Ajan kanssa rauhassa tutkailua ja käytännössä harjoittelua. 

Sulautuvan opetuksen myötä tämä mahdollistuu parhaiten. Saat rauhan kotona käydä asioita läpi niin monta kertaa kuin haluat. Tehdä annettuja tehtäviä rauhassa ja todella sisäistää asiat, joita tulemme käsittelemään. 

Verkko-opetus tekee mahdolliseksi tarjota sinulle enemmän tietoa kuin pystyisimme tarjoamaan saman pituisessa koulutuksessa ainoastaan lähiopetuksessa. Olemme myös huomanneet, että pelkkään lähiopetukseen perustuvassa opetuksessa on vaarana se, että opetuskertojen välinen aika jää hyödyntämättä opiskeluun ja näin ollen asioiden sisäistäminen heikentyy. 

Lähitapaamiset ja verkko-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa eri tavoin toteutettu opetus ja harjoitukset nivoutuvat yhteen sinun oppimisesi maksimoimiseksi.

Lisäksi saat opiskelijakollegasta oman valmennuskaverin, jonka kanssa soittelette kuukausittain ja harjoittelette valmentamista sekä käytte reflektoiden läpi opittuja asioita.

Koulutus sisältää lisäksi kirjallisia harjoitustöitä asioiden sisäistämiseksi ja valmennuksellinen päättelykyvyn kehittymiseksi.

Koulutus vaatii opiskelijalta sitoutumista opintoihin ja harjoitusvalmennusten suorittamiseen. Lähiopetuspäivien lisäksi harjoitusvalmennuksia ja –tehtäviä on merkittävä määrä, koska uskomme, että osaavaksi valmentajaksi voi kasvaa ainostaan toistuvan omakohtaisen harjoituksen avulla.
​​

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet valmis

tekemään unelmistasi vihdoin totta

sitoutumaan tekemään 110% kaiken sen, mitä hyväksi valmentajaksi kasvaminen vaatii

kohtaamaan omia ennakkoluulojasi ja epävarmuuksiasi ja ottamaan vastuu itsestäsi

asettumaan oppilaan asemaan

täyttämään sisäisen kutsusi tehdä jotain hyvää tämän maailman eteen ja antaa oma panoksesi

saamaan vapaan elämäntyylin, josta nautit


Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka tiedät koko sydämestäsi, että

sinä haluat toimia henkisenä valmentajana ja auttaa ihmisiä

sinun voimaantumisesi ja oma kasvusi vaikuttaa voimakkaalla tavalla koko maailman hyväksi ja haluat auttaa ihmisiä tässä samassa prosessissa


Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

​​​​olet käynyt itseesi tutustumisen matkaa ja henkistä kasvua jo jonkin aikaa

henkinen kasvu ja hyvinvoinnin teemat ovat suuria intohimojasi

vietät paljon aikaa tutkien erilaisia nettisivuja tai kirjallisuutta, jotka käsittelevät henkisen hyvinvoinnin, oman kasvun, unelmien toteuttamisen ja hyvinvoinnin teemoja.

tunnet, että me kouluttajat olemme juuri oikeat kouluttajat sinulle (meissä yhdistyy asioihin vakavasti suhtautuminen ja kupliva elämänilo — huumori on aina läsnä koulutuksissamme)

olet valmis sitoutumaan opiskeluryhmääsi ja siihen, että ryhmässä kaikilla on hyvä olla

Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, tiiminvetäjä, kampaaja, opettaja, HR-ammattilainen, yrityksen avainasemassa toimiva henkilö ja hyvinvoinnin asiantuntija kuten esimerkiksi joogaopettaja, ravintovalmentaja, luontaishoitaja, hieroja tai elämäntaidonvalmentaja, antaa koulutus sinulle loistavia työkaluja työssäsi kehittymiseen. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla yhdestäkään edellämainituista ammattikunnista voidaksesi osallistua. 


Koulutus ei sovi sinulle, jos:

sinä ET OLE valmis sitoutumaan ja panostamaan omaan oppimiseesi ja heittäytymään prosessiin täysillä

sinä et ole valmis sitoutumaan opiskeluryhmään

et koe meidän kouluttajien tyylin resonoivan kanssasi

sinä vielä epäröit, onko valmentajana toimiminen sinua varten

sinä et ole kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi etkä ole käynyt minkäänlaista itseesi tutustumisen prosessia elämässäsi läpi. 


Jos vielä pohdit, onko koulutus sinua varten, niin autamme erittäin mielellämme löytämään selkeyden tähän asiaan. Voit soittaa Lauralle numeroon 050 4399940. Katsotaan yhdessä voisiko koulutus olla sinua ja sinä koulutusta varten.

Kerromme rehellisesti mielipiteemme siitä, uskommeko koulutuksemme olevan sinulle se oikea vai voisiko jokin muu koulutus palvella sinua paremmin. 

Meille on hyvin tärkeää, että koulutukseen osallistuvat juuri ne ihmiset, jotka kokevat koulutuskuvausta lukiessaan, että jokainen soluni sanoo tälle kyllä ja tuntee, että koulutus on kuin minulle räätälöity. Silloin se myös antaa osallistujilleen ja koko opiskelijaryhmälle kaikkein eniten.​

Anna valosi loistaa <3

KOULUTUKSEN AIKATAULU

Koulutuksemme kestää noin vuoden ja se sisältää niin lähiopetusta, verkko-opintoja, valmennusharjoittelua, kirjallisia tehtäviä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä kuin mentorointia. 

Yhteiset lähipäivämme aloitamme klo 10.00 ja lopetamme klo 16. Lähipäivät toteutuvat tunnelmallisissa koulutustiloissamme Helsingissä. Koulutus alkaa ja loppuu ihanaan ja ikimuistoiseen retriittiin, joka pidetään luonnon äärellä (paikka ilmoitetaan hyväksytyille)

Alta löydät koulutuksen aikataulun.

PE-SU 8.-10.2.2019 ALOITUSRETRIITTI

VERKKO-OPINTOJA

TO-PE 28.-29.3.2019 LÄHIOPETUSTA

VERKKO-OPINTOJA

TO-PE 2.-3.5.2018 LÄHIOPETUSTA

VERKKO-OPINTOJA

TO-PE 6.-7.6.2019 LÄHIOPETUSTA

VERKKO-OPINTOJA

HARJOITUSVALMENNUKSIA​

TO-PE 15-16.8.2019 LÄHIOPETUSTA

VERKKO-OPINTOJA

HARJOITUSVALMENNUKSIA​

TO-PE 5.-6.9.2019 LÄHIOPETUSTA

PIENRYHMÄMENTOROINTEJA 

LOPPUTYÖN TEKOA 

HARJOITUSVALMENNUKSIA

PE -SU 29.11-1.12.2019 LOPPURETRIITTI

PALAUTTEITA 

“Koulutuksessa oppimisen prosessi eteni odotetusti  ja siinä oli sopiva määrä teoriaa ja kaikkea muuta. Erityisen hyvää on ollut kouluttajien ammattitaitoisuus, osaaminen ja herkkyys nähdä mitä me ryhmänä tarvitsemme. Suurin anti on ollut oma oivallus siitä, että kaikki on tässä, kaikki on hyvin, eikä minun tarvitse pyrkiä mihinkään. Olen jo perillä. Tätä haluan jakaa valmennettavilleni. Pienryhmä mentoroinnit koin erittäin toimivaksi konseptiksi ja ne olivat ehdottoman tarpeellisia. Harjoitusvalmennusten avulla opin käytännön siitä, miten valmennusprosessi toimii ja miten huikeisiin tuloksiin valmennuksilla on mahdollista päästä. Ja että, tämä on juuri sitä mitä haluan tehdä. Suuret punaiset ruusut teille kouluttajille. Olette ihania ja koulutusprosessi oli todella antoisa.” -Miia- 


“Huikea vuoden mittainen matka itseen -omaan kasvuun ja samalla vahvat työkalut ja pätevyys toimia henkisenä valmentajana. Koulutus on laaja, monipuolinen paketti teoriaa, mutta tärkeintä ovat harjoitusvalmennukset ja lopputyön prosessi. Olen erityisesti pitänyt äänitteistä, joihin on saanut palata kun itsestä on siltä tuntunut. Jos olisi vain luennot ja muistiinpanot, niin en olisi päässyt kertaamaan samalla tavalla. Harjoitusvalmennukset toivat selkeän vahvistuksen, että tämä on minun juttuni.  Pienryhmämentoroinneista sain tukea ja ohjausta. Välillä myös uskoa tekemisiini ja sen tunteen, että pääsen “maaliin”.  Harjoitusvalmennukset opettivat minulle erittäin paljon. Kiitos Laura ja Keiju!” -Marja Rahkonen-


“En jäänyt kaipaamaan koulutukselta mitään. Koulutuksen oppimateriaali on erittäin hyvä. Ihana oli kokeilla minulle uutta oppimisen tapaa, videoilta tapahtuvaa opetusta. Myös luentotyyppinen opetus oli erittäin antoisaa. Osaavat opettajat Laura ja Keiju! Teidän jalanjäljissä on mahtavaa päästä luomaan omaa uraa henkisenä valmentajana. Erityisen hyvää on ollut se, että on ollut niin mahtava ryhmä. Upeita ja valovoimaisia naisia ja meistä on kasvanut kuin perhe. Voimme aina turvautua toiseen ja saada jatkossakin neuvoja ja oppia toisiltamme. Opin tässä koulutuksessa juuri sitä mitä halusinkin oppia: auttaa asiakkaita myös kosmetologin työssä, voimaan paremmin, kokonaisvaltaisemmin. En aikaisemmin osannut pukea sanoiksi miten haluaisin auttaa ihmisiä, nyt tiedän ja se tunne kantaa nyt ja tästä eteenpäin. Harjoitusvalmennukset opettivat minulle kuinka mahtavaa on olla avuksi ihmisille. Se, että voi omaa tietotaitoa jakaa eteenpäin ja rohkaista asiakkaita elämään rohkeasti heille parasta elämää. Kiitos koko sydämestäni teille upeat opettajat!!! Oli suuri kunnia saada olla mukana pilottikoulutuksessa ja kulkea yhteistä matkaa teidän kanssa.” -Jenita Lahtinen-


“Koulutuksessa erityisen hyvää on ollut oma sisäinen matka ja se, että itse tehtiin harjoituksia ja sai olla toisen valmennettavana. Paljon käytännön harjoittelua. Oman itsensä ylittämistä, kun on saanut hypätä yksilö- ja ryhmävalmennukseen. Lähipäivät ja retriitti olivat kaikkein merkittävämpiä. Koin myös pienryhmämentoroinnit tarpeellisiksi. Ne toivat tukea ja turvaa omaan valmennusharjoitteluun. Harjoitusvalmennukset opettivat minulle itsensä kuuntelua, joustavuutta, läsnäoloa ja luottoa omaan itseen. Matka on ollut huikea ja tuntuu, että paljon asioita aukeaa vasta loppuretriitin jälkeen.” -Kristina-


“Koulutus antoi välineitä omaan henkiseen kasvuun, kasvatti minulle valmentajan identiteetin ja antoi rohkeutta monella tasolla. Hyväksyvä ilmapiiri, lempeyden ja rehellisyyden yhdistäminen sekä kannattelevuus ja toisaalta luottamus siihen, että jokainen omanlaisena hyvä tuntuivat erityisen hyvältä. Antaisin koulutukselle arvosanaksi 5 (asteikolla 1-5). Koulutus korjasi minussa monia asioita ja opiskelijatoveriltani saama valmennusprosessi oli minulle hyvin tärkeä juuri siinä kohtaa työprosessiani. Ihan korvaamaton tuki. Palaute valmentajalta oli mykistävää. Harjoitusvalmennukset opettivat minulle ihan kaikkea valmentamisesta, kun juttu oli itselle aivan uusi. Ne opetti vastuullisuutta työstä ja omasta hyvinvoinnista. Lisäsi ymmärrystä ihmisen kuulluksi ja näkyväksi tulemisen tarpeesta.” -Palauteenantaja halusi antaa palautteen nimettömänä-


“Monet asiat koulutuksessa vastasivat odotuksiani. Kuitenkin tämä taisi olla vielä suurempi “ralli” kuin osasin kuvitella. Liekö sattumus, syy vai seuraus, mutta kulunut vuosi on ollut elämäni monimuotoisin. Koin elämäni toistaiseksi suurimman menetyksen, jonka suuruus tuli itsellekin yllätyksenä mummoni menehdyttyä. Sain myös toteuttaa elämäni suurimman unelman, joten suurta vuoristorataa on ollut. Lähivalmennuspäivät ovat aina olleet lähennä sydäntäni. Niissä on ainutlaatuista taikaa ja niiden jälkeen on aina todella voimaantunut olo. Päivien keskustelut olivat mielenkiintoisia. Loppuretriitti oli erityisen hyvä. Lisäksi teidän kouluttajien lempeys on ollut ainutlaatuista. Pienryhmämentoroinnit olivat aivan ihania. Pidin niistä kovasti. Opiskelijatoveriltani saamani harjoitusvalmennus oli ehdottomasti hyödyllinen. Oli hyvä kokea itse se sama, jonka omat asiakkaat kohtaavat. Itse pitämäni harjoitusvalmennukset ovat myös lähellä sydäntäni ja ne opettivat minulle itseluottamusta osaamiseeni. Valmennettavan oivaltamisen hetket ovat mielettömiä. En tahtoisi tämän loppuvan. Perinteinen irtipäästämisen vaikeus. Vaikka olen ryhmätilanteissa ollut aika hiljainen, on tämä kokemus ollut vaikuttavampi kuin uskottekaan. Ainutlaatuisen opettava vuosi, jonka jälkeen tunnen, että kaikki on mahdollista.” -Jenna Maria-
​​

KOULUTTAJAT

HIMAn henkisen valmentajan koulutus on rakennettu yhdistämällä parhaat palat kouluttajien koko kokemus- ja tietopohjasta sinun menestyksesi hyväksi. Keijun tutkijatausta on antanut erinomaiset edellytykset katsoa laajasti ja tarkasti muutosilmiötä ja sen edellytyksiä. Lauran kokemus toimintaterapeuttina sekä kyky muuttaa teoreettinen tieto valmennuskäytännöiksi ja -työkaluiksi on luonut pragmaattisen tulokulman monitahoiseen ilmiöön. Kun tähän yhdistää kummankin kokemus- ja tietopohjan valmentamisesta, kouluttamisesta, ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta, yrittämisestä sekä kyvyn opettaa lämpimästi ja mukaansatempaavalla ja ymmärrettävällä tavalla, on lopputuloksena korkeatasoinen koulutus. 

Näin aiemmat opiskelijat kuvaavat meitä kouluttajina:

“Olette upeita. Sanat eivät riitä. Pidän siitä kombosta, joka olette. Ajatuksenne tukevat toistenne ajatuksia.” -Jenna Maria-

​”Kiitos, te todella olette sitä mitä opetatte. Teidän empatia on käsinkosketeltavaa. Kiitos vielä kerran tiedän ammattitaidosta ja kärsivällisyydestä.” -Laura-

“Olette sydämellisiä kouluttajia. Luotitte meihin vaikka itse en aina luottanut.” -Kristina-

Laura Janger-Laitio


on HIMA Happinessin toinen perustaja, HIMA Happiness master valmentaja ja –opettaja, Toimintaterapeutti (AMK), Business from the heart -mentori ja Joogaopettaja. 

Laura valmentaa naisia, jotka haluavat löytää yhteyden sisäiseen viisauteensa ja elää elämäänsä täydellä potentiaalillaan elämästä nauttien. 

Hän myös mentoroi yrittäjiä, jotka haluavat menestyä tekemällä työtään sydämestään käsin ja rakentamalla itselleen vapaan elämäntyylin, jossa itse määrävät aikatauluistaan ja siitä missä työtään tekevät. 

Lauralla on laaja koulutustausta niin kaupalliselta alalta kuin terveyden- ja hyvinvoinnin parista sekä pitkä kokemus henkisestä- ja mentaalivalmennuksesta sekä kouluttamisesta. Tuhannet ihmiset ovat saaneet apua hänen työstään. Laura tunnetaan myös valmentajien valmentajana. 

Hän on luonut useita koulutuksia mm. Sydämen polku -verkkovalmennuksen, HIMA Wisdom Joogaopettajakoulutuksen, HIMAn henkisen valmentajan koulutuksen sekä HIMA Wisdom Practitioner henkisen kasvun koulutuksen (nykyisin Onnellisuusakatemia) yhdessä yhtiökumppaninsa Keiju Vihreäsalon kanssa. 

Laura kirjoittaa blogia “Intohimona elämä” Hidasta Elämää –sivustolla ja hänet on vuosien varrella nähty monissa eri medioissa hyvinvoinnin asiantuntijana. 

Laura on omistanut elämänsä onnellisuuden ja ihmismielen salojen selvittämiseen sekä ihmisten auttamiseen elämään onnellista ja hyvää elämää. 

Tälle polulle Lauran on johdattanut monien menetyksien täyteinen elämä. Näiden elämän haasteiden hän kokee saatelleen itsensä sille polulle, jolla hän nyt on ja antaneen kyvyn ymmärtää muita heidän vaikeuksissaan ja löytämään tien vaikeuksista eteenpäin.

Laura toimii koulutuksen pääkouluttajana.

Näin aiemmat oppilaat kuvailevat Lauraa:

“Laura on kouluttajana selkeä ja johdonmukainen. Puhetyyli hyvin miellyttävä. Olet sisällä siinä mitä opetat ja se tulee vahvana viisautena esiin. Luottamusta herättävä, positiivinen ja voimauttava. Kokemus ja itseluottamus vahvaa.”-Marja Rahkonen-

“Henkisyys huokuu sinussa. Ihanat rumpumatkat, rentoutukset ja naurujoogat. Olet näissä todella vaikuttava. Ammattitaitoa ja viisautta.” -Kristina

“Olet upea nainen ja esimerkki siitä kuinka voi oikeasti lähteä seuraamaan omaa tähteään. Opetustyylisi on pehmeä, rauhallinen ja hyväksyvä. On ollut suuri kunnia tutustua sinuun” – Jenita Lahtinen-

“Lauralla on ihanan rauhallinen tapa käydä asioita läpi ja tulkita eri ihmisten tarpeet.” -Jenna Maria-

“Minun oli alkuun vaikea suhtautua sinun positiiviseen ja kuplivaan tapaasi olla ja opettaa, mutta pikkuhiljaa totuin ja ymmärsin, että se on todella aitoa sinua. Nyt se tekee sinusta juuri täydellisesti rakastettavan kouluttajan ja ihmisen. Ihailen suuresti sinun tietopohjaasi ja teoriaosaamistasi, mikä tekee sinusta todella vakuuttavan ja vaikuttavan kouluttajan. Kiitos sydämellisyydestäsi ja aidosta välittämisestä ja rohkaisusta kohti omaa henkistä olemista.” -Miia-
​​​​

Keiju Vihreäsalo

on ennen HIMA Happinessin perustamista toiminut 14 vuotta yliopistotutkijana ja –opettajana. Hän on valtiotieteiden tohtori ja on pääaineenaan lukenut sosiologiaa.

Hänellä on laaja kokemus opetustyöstä, koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta sekä opetusmenetelmien ja -tulosten arvioinnista.​​

Yliopistolla Keiju on opettanut sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa olevia opiskelijoita niin suurissa ryhmissä, pienryhmissä kuin henkilöohjauksessa. Keijulla on myös laaja metodinen tuntemus ja kokemusta esimerkiksi sulautuvasta opetuksesta, jossa yhdistetään kasvokkain tapahtuvaa opetusta virtuaalisiin työkaluihin.

Valmentajakoulutuksen Keiju on käynyt Ilkka Rajalan opissa. Keiju nauttii erityisesti pienryhmistä, kohtaamisista, luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta, pienistä keskusteluista, jotka johtavat suuriin muutoksiin. Ja tietenkin mustasta huumorista. Mikään asia ei ole niin pyhä, ettei sille voisi nauraa.

Keijun oma henkisen kasvun polku alkoi kipeästä avioeroprosessista. Vaihtoehtoina oli katkeroitua tai muuttua, ja Keiju valitsi muutoksen.​​

Näin aiemmat oppilaat kuvailevat Keijua:

“Teoria ja tieto. Ihailen rauhallisuuttasi ja viisauttasi” -Kristina-

“Pieni, ihana nainen! Miten sinussa löytyy se vahva tietoisuus, että kaikki mitä tässä on, RIITTÄÄ. Sinun luentoja on ollut mielenkiintoista kuunnella. Rauhallinen tapasi opettaa sisäistyy hyvin. Olet seurannut omaa intuitiotasi ja se on kantanut hedelmää. Nöyrästi kiitän ja kumarran.” -Jenita Lahtinen-

“Paljon tietoa ja teoriaa” -Laura-

“Sinusta huokuu joku niin suuri karisma, mystisyys, rauha ja rakkaus samaan aikaan. Rakastan tapaasi puhua ja opettaa suurella rauhalla ja varmuudella. Olet samaan aikaan kuin äidin turvallinen syli ja isän tarjoamat jämäkät rajat. Ihailen kykyäsi keskustella ja selittää asioita niin, että kaikkien on helppo ne ymmärtää. Sinusta huokuu sallimus ja hyväksyntä. Kiitos, että olen saanut kokea, että sinä näet minut ytimeen asti.” -Miia-
​​​

HINTATIEDOT JA MAKSUEHDOT

EARLY BIRD ALENNUS VOIMASSA 15.1.2019 asti!!!

Early Bird alennuksemme on 500 euroa normaalihintaa edullisempi, jolloin koko koulutuksen hinnaksi tulee sinulle 4200-4500 euroa valitsemastasi maksuaikataulusta riippuen.

Alta voit valita itsellesi sopivimman maksuvaihtoehdon:

Maksu yhdessä erässä. Hinta 4200 eur (sis. alv 24%)

 1. Koko koulutusmaksu 4200 euroa maksetaan kerralla hyväksymisen yhteydessä. Tästä summasta 500 euroa on varausmaksua, jota ei palauteta mahdollisen peruutuksen sattuessa. 

Maksu kahdessa erässä. Hinta 4500 eur (sis. alv 24%)

 1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
 2. erä 4000 euroa tammikuussa 2019​

Maksu neljässä erässä. Hinta 4500 eur (sis. alv 24%)

 1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
 2. erä 1000 euroa tammikuussa 2019
 3. erä 1500 euroa helmikuussa 2019
 4. erä 1500 euroa maaliskuussa 2019​​

NORMAALIHINTA 16.1.2019 ALKAEN

Koulutuksen normaalihinta on 4700-5000 euroa riippuen valitsemastasi maksuaikataulusta. 

Voit valita alta itsellesi sopivimman maksuvaihtoehdon:

Maksu yhdessä erässä. Hinta 4700 eur (sis. alv 24%)

 1. Koko koulutusmaksu 4700 euroa maksetaan kerralla hyväksymisen yhteydessä. Tästä summasta 500 euroa on varausmaksua, jota ei palauteta mahdollisen peruutuksen sattuessa. 

Maksu kahdessa erässä. Hinta 5000 eur (sis. alv 24%)

 1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
 2. erä 4500 euroa tammikuussa 2019​

Maksu neljässä erässä. Hinta 5000 eur (sis. alv 24%)

 1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
 2. erä 1500 euroa tammikuussa 2019
 3. erä 1500 euroa helmikuussa 2019
 4. erä 1500 euroa maaliskuussa 2019​​​


Hinta sisältää opiskelumateriaalin, opetuksen sekä alku- ja loppuretriitin ohjelman. Valmismatkalaista johtuen hinta ei sisällä loppuretriitin majoitus- tai ruokakuluja vaan nämä jäävät koulutukseen osallistuvan itse maksettavaksi. Kulut ovat n. 200-300 euroa per retriitti. Hinta ei myöskään sisällä muita mahdollisia majoitus-, matka-, ruoka-, eikä kirjamateriaalikuluja. 

Mikäli sinä tarvitsisit pidennetyn maksusuunnitelman, niin ole meihin yhteydessä ja katsotaan mitä voimme tehdä. 

HUOM! varausmaksu 500 euroa maksetaan koulutukseen hyväksymisen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta peruutuksen sattuessa, mutta sen voi siirtää seuraavaan HIMAn Henkisen valmentajan koulutukseen.

Huomioithan ystävällisesti, että koemme tärkeäksi, että jokainen joka koulutukseen osallistuu on sitoutunut. Tämän vuoksi 30 päivää ennen koulutuksen alkua tai sitä myöhemmin tapahtuneista peruutuksista emme palauta rahoja takaisin. Silloin palautus on mahdollinen peruutuspäivästä alkaen vain lääkärin todistuksella sellaisesta terveydellisestä vakavasta syystä, joka ei ole ollut tiedossa ennen koulutuksen alkua. Peruutuksen jälkeiset osamaksuerät tulee maksaa koulutuksen alkua ennen sovitun maksuaikataulun mukaisesti mikäli sinulla ei ole peruutukselle lääkärin todistamaa vakavaa terveydellistä syytä, joka ei ole ennen koulutuksen alkua ollut tiedossa.​​​​​​​​

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN

Henkisen valmentajan koulutukseemme  valinnat tapahtuvat sähköisen hakemuslomakkeen perusteella. Saatamme myös haastatella puhelimitse tai kasvotusten hakijoitamme. 

Paikkoja on rajoitettu määrä.

Edellytämme osallistujilta sitoutumista koulutukseen ja harjoitusvalmennusten tekemiseen. Lähiopetuskerroista yhdeltä voi olla pois ilman, että se vaikuttaa valmistumiseen. Lähetäthän hakemuksesi vasta kun olet täysin varma, että pystyt ottamaan paikan vastaan jos tulet valituksi. 

Jos sinulla on vielä kysymyksiä koulutukseen liittyen voit soittaa meille numeroon 050 4399940. Autamme mielellämme.

Pohditko vielä voitko panostaa koulutukseen juuri nyt rahallisesti ja ajallisesti?

​Laita hetkiseksi silmäsi kiinni ja kuvittele miltä elämäsi tuntuisi ja näyttäisi kun sinulla on työ, jossa voit yhdistää mielenkiintosi, arvosi ja osaamisesi.

Miltä tuntuisi voida herätä aamulla täynnä intoa tulevasta päivästä, saada kokea merkityksellisyyden tunnetta auttamalla ihmisiä ja saada itse päättää missä ympäristössä ja miten työtäsi tekisit? 

Miltä tuntuisi elämäntyyli, joka on vapaata ja rakentunut sinun ehdoillasi? Miltä tuntuisi voida esimerkilläsi innostaa myös muita toteuttamaan omia unelmiaan? Miltä tuntuisi voida antaa oma ainutlaatuinen panoksesi maailmamme paremman tulevaisuuden hyväksi ja elää linjassa itsesi kanssa?

Miltä tuntuisi lykätä tätä? Miltä elämäsi luultavasti näyttäisi 2 vuoden kuluttua, jos et nyt anna itsellesi mahdollisuutta rakentaa yllä kuvittelemaasi elämää vaan jatkat niin kuin olet tähänkin asti elänyt? Miltä se tuntuisi? Onko suunta silloin se, jota sydämesi ohjaa sinut kulkemaan?

Muistamme itse hyvin vielä päivän, jolloin haaveilimme uudesta suunnasta elämässämme ja pohdimme uudelleenkouluttautumista. Mielessä pyöri paljon kysymyksiä, epäilyksiäkin. 

Uskaltaisiko ottaa loikan uuteen? Mitä jos en saakaan yhtään parempaa elämää lähtemällä tähän mukaan? Miten pärjään taloudellisesti? Mitä muutkin ajattelevat? Voinko vain hylätä sen mitä olen aiemmin tehnyt ja minkä varaan olen tähänastisen elämäni rakentanut? Miten opin uudet asiat? 

Kuka minä olisin toimimaan valmentajana tai hyvinvoinnin asiantuntijana? Enhän ole itsekään vielä täysin selvittänyt kaikkia omia haasteitani. 

Haastateltuamme pilottiryhmämme jäseniä, kävi ilmi, että myös he ovat olleet samojen pohdintojen ja tuntemusten äärellä hakiessaan koulutukseen.

Me päätimme aikanamme ottaa askeleet uuteen peloistamme ja epäilyksistämme huolimatta ja oman kokemuksemme myötä meillä on sinulle vain yksi neuvo: kuuntele omaa sisäistä viisauttasi ja sen ohjausta. 

Jos se ohjaa sinua valmentajan opintojen pariin, niin älä enää odota vaan heittäydy luottamuksella prosessiin mukaan. Nyt on se aika. Ei sitten kun. Vaan nyt. Lähde liikkeelle jo tänään ja ala rakentaa sitä elämää josta olet haaveillut. Anna itsellesi mahdollisuus valita itsesi ja oma onnellisuutesi peloista ja epäilyksistä huolimatta. 

Sinun ei tarvitse olla valmis tai valaistunut, voidaksesi toimia valmentajana. Sinun ei tarvitse olla jonkun tietyn ikäinen. Sinulla ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Koulutuksessa opit toimivat työkalut, jolla autat asiakkaitasi löytämään vastaukset itsestään. Omasta viisaan paikastaan. 

Ja mitä talouteen tulee, niin olemme suunnitelleet koulutuksen niin, että voit suorittaa sitä nykyisen työsi ohessa, valita monista erilaisista maksuvaihtoehdoista sinulle parhaiten sopiva ja rakentaa uutta uraasi siten, että sinulla on edellytykset saada toimeentulosi mahdollisimman pian. 

Sinulla on myös mahdollisuus alkaa tienata koulutukseen sijoittamiasi rahoja takaisin jo koulutuksen aikana.

Yksi jännä juttu minkä olemme itse huomanneet on ollut se, että kun päätös osallistumisesta on syntynyt, myös ideat siitä miten koulutusrahat saisi kasaan on alkanut syntyä ja koulutuksen maksaminen on mahdollistunut vaikka ei olisikaan valmiina ollut koulutusmaksun verran säästöjä. ​​​​​​​

Tämä ei ole kuluerä vaan sijoitus sinuun itseesi ja tulevaisuuteesi. Sijoitus, jonka pystyt ansaitsemaan takaisin monin kertaisesti.

Onko sinulla vielä kysymyksiä? Askarruttaako jokin?

Soita Lauralle 050 4399940.  Autamme erittäin mielellämme!

Anna unelmillesi 

lupa toteutua <3