Haaveiletko sinä merkityksellisestä ammatista, jonka avulla voit auttaa ihmisiä elämään täydellä potentiaalillaan ja voimaan hyvin ? Haaveiletko vapaasta elämäntyylistä, jossa saat työtäsi miten ja milloin haluat?

HIMA Happiness Henkinen Valmentaja TM –koulutus on ainutlaatuinen, kovatasoinen ja laadukas koulutusohjelma, jonka aikana sinusta kasvaa ammattitaitoinen Henkinen valmentaja. 

Koulutuksesta saat edistykselliset ja toimivat työkalut toimia osaavana ja arvostettuna valmentajana sekä kattavat bisnes -opinnot voidaksesi oikeasti menestyä tällä nopeasti kasvavalla ja mielenkiintoisella toimialalla. 

Koulutus kestää yhden vuoden ja sisältää niin lähiopetusta, verkko-opintoja, henkilökohtaista mentorointia, kirjallisia oppimistehtäviä, pariopiskelua kuin valmentamaan harjoittelua. 

Olemme suunnitelleet koulutuksen siten, että voit hyvin osallistua töidesi ohella ja mistä päin Suomea tahansa. ​​

Koulutus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, pilottikoulutuksena, ja sinulla on ainutkertainen tilaisuus olla mukana tässä spesiaalissa ryhmässä. Pilottikoulutukseemme osallistuvat saavat, paitsi koulutuksen reilusti normaalia edullisemmin, myös suuret vaikutusmahdollisuudet, jotta koulutus vastaisi tarpeitasi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Olemme yhdistäneet koulutuksessa pitkän ja laajan osaamisemme niin valmentamisesta, kouluttamisesta, sosiologiasta, toimintaterapiasta kuin toimivan yrityksen rakentamisesta. Kokonaisuus on täysin ainutlaatuinen ja me kouluttajat olemme täydestä sydämestämme sitoutuneet sinun menestykseesi tulevana valmentajana. ​Koulutus toteutetaan sulautuvana opetuksena.

Me, Laura ja Keiju, tämän koulutuksen kouluttajat ja HIMAn perustajat, olemme itse käyneet läpi elämässämme vaiheen, jossa sen hetkinen työmme ei antanut meille enää tarpeeksi. 

Kummallakin oli alkanut herätä halu tehdä jotain, jonka voisi kokea merkitykselliseksi. Jotain jossa voisi kokea antavansa omaa osaamistaan täydesti. Jotain, jota kohtaan olisi niin suuri intohimo, että sitä tekisi mieli tehdä vaikka siitä ei edes saisi korvausta. Jotain, joka mahdollistaisi vapaan elämän. Elämän, johon olisi ihana herätä jokainen aamu.

Henkisestä valmennuksesta me molemmat löysimme oman juttumme. On ihana voida auttaa muita ja samalla inspiroitua toteuttamaan itseään. Tässä matkamme aikana olemme huomanneet, että hyvin moni muukin on samojen haaveiden ja pohdintojen äärellä kuin me aikoinamme olimme. Pohdintojen, jossa sydän ohjaisi auttamaan muita, mutta uusi pelottaa. 

Halusimme vastata tähän suuren joukon sydämen vihjailuihin luomalla koulutuksen, jollaisen olisimme itse aikanamme halunneet käydä. Koulutuksen, joka tarjoaa oikeasti toimivat uuden ajan valmennuksen työkalut auttaa ja inspiroida muita sekä menestyä siinä mitä tekee – niin taloudellisesti kuin ammatillisesti. 

Olemme onnistuneet luomaan henkisestä valmentamisesta kannattavan ja ihanan elämäntyylin itsellemme ja haluamme näyttää miten se on mahdollista myös sinulle. 


Sinä olet unelmiesi arvoinen. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

HENKISEN VALMENTAMISEN PERUSTEET ( Kesäkuu 2017)

Tässä moduulissa käymme läpi henkisen valmentamisen perusteita ja perehdymme siihen, mitä henkinen valmentaminen oikein on ja miten se eroaa muusta valmennuksesta. Tutuksi tulevat erilaiset valmentamisen mallit ja teoriat. Käsittelemme HIMA Happiness henkisen valmentamisen prosessia, filosofista viitekehystä sekä valmentajalta vaadittavia taitoja ja niiden kehittämistä.  

Moduuli sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, parityöskentelyä, harjoitustehtäviä ja live-webinaarin, jossa voit saada ohjausta ja esittää sinua askarruttavia kysymyksiä. 

VALMENTAJA -ASIAKASSUHDE (Kesäkuu 2017)

Moduulin aikana pääset perehtymään syvällisesti luottamuksellisen ja hyvän valmentaja-asiakas suhteen rakentamiseen ja valmentajan eettisiin kysymyksiin ja vastuihin. 

Koemme tärkeänä myös nostaa esiin haasteita ja ongelmatilanteita, joita valmentaja saattaa asiakassuhteissaan kohdata ja miten nämä tulisi ratkaista. Tutkimme oman energeettisen värähtelyn ja läsnäolon merkitystä valmentajan näkökulmasta.​

Moduuli sisältää verkko-opintoja, parityöskentelyä, harjoitustehtäviä ja live-webinaarin, jossa voit saada ohjausta ja esittää sinua askarruttavia kysymyksiä.

IHMISEN MIELENTOIMINNAN JA MUUTOSPROSESSIN YMMÄRTÄMINEN VALMENTAJANA (Heinäkuu 2017)

Aloitamme moduulin opinnot perehtymällä syvällisesti ihmisen mielen toiminnan saloihin ja keinoihin vaikuttaa mieleemme. Lisäksi opiskelemme miten muutos mahdollistuu ja opettelemme ymmärtämään muutosprosessia valmentajan näkökulmasta. 

Pääset perehtymään siihen, mitä valmentajan tulee ottaa huomioon, jotta hän pystyy auttamaan asiakkaitaan läpi muutosprosessin.

Tässä moduulissa tutustumme laajasti myös mielen monimutkaisiin tapoihin toimia, erilaisiin uskomuksiin ja siihen, miten voimme itse vaikuttaa mielemme toimintaan.

Moduuli sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, parityöskentelyä, harjoitustehtäviä ja live-webinaarin, jossa voit saada ohjausta ja esittää sinua askarruttavia kysymyksiä.

HENKISEN VALMENTAJAN FILOSOFINEN VIITEKEHYS (Heinäkuu 2017)

Tämän moduulin aikana lähdemme tarkastelemaan Henkisen valmentajan uskomuspohjaa ja näiden uskomusten vaikutusta valmennusprosessiin. Kannustamme kyseenalaistamaan ja pohtimaan asioita.

TOIMIVAT JA TEHOKKAAT VALMENNUSTYÖKALUT JA  TAIDOT  OSA 1 (Elokuu-Syyskuu 2017)

Viidennen moduulin aikana siirrymme varsinaiseen asiakastyöhön ja siinä vaadittaviin työkaluihin ja taitoihin. On aika syventyä henkisen valmennuksen valmennusprosessiin yksilövalmennusten näkökulmasta. 

Käymme yksityiskohtaisesti läpi valmennusprosessin kaksi ensimmäistä vaihetta, joiden aikana opit miten luet asiakasta, määrität suunnan valmennukselle ja osaat valita oikeat harjoitukset. Perehdymme laaja-alaisesti henkisen valmentajan työkalupakkiin. Harjoittelemme erilaisten tehokkaiden työkalujen hyödyntämistä valmennusprosessissa sekä taitoja, jotka ovat valmentajalle ensiarvoisen tärkeitä. 

Harjoitusvalmennusasiakkaiden etsintä alkaa

Moduuli sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, parityöskentelyä, harjoitustehtäviä

TOIMIVAT JA TEHOKKAAT VALMENNUSTYÖKALUT JA TAIDOT OSA 2 (Lokakuu 2017)

Sinä tulet oppimaan tämän moduulin myötä edistyneet valmennustyökalut henkilökohtaiseen muutokseen ja kokoat itsellesi arvokkaan työkalupakin. Keskitymme nyt valmennusprosessin kolmanteen vaiheeseen. 

Olemme itse huomanneet, että paras työkalupakki on syntynyt yhdistelemällä erilaisia valmennusperinteitä aina toimintaterapiaan ja sosiologiaan asti. Työkalut, joita koulutuksessa hyödynnämme ovatkin ammennettu hyvin laaja-alaisesti niin NLP:stä, toimintaterapiasta, elämäntaidonvalmennuksesta, muutosvalmennuksesta, sosiologiasta, luovuusterapeuttisista lähtökohdista, positiviisesta psykologiasta, energiaopista, henkisistä lainalaisuuksista kuin omasta pitkästä kokemuksestamme hyvinvoinnin alalta ja valmentamisesta. 

Opintojen jälkeen sinun ei tarvitse miettiä, miten ihmeessä löydät oikeat sanat tai harjoitukset auttaaksesi asiakastasi. Osaat lukea asiakkaasi sanatonta ja sanallista viestintää ja luottaa omaan intuitioosi sekä valmennusprosessiin pystyäksesi auttamaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tässä moduulissa hyödynnämme oikeita asiakastapauksia ja sinä pääset tekemään paljon käytännön harjoittelua. Opinnot sisältävät niin lähiopetusta, verkko-opetusta, parityöskentelyä kuin harjoitustehtäviä.​​​ Omien harjoitusvalmennusten suunnittelua.

OPI VALMENTAMAAN – YKSILÖVALMENNUKSET (Marraskuu 2017 – Tammikuu 2018)

Huom! Harjoitusvalmennukset jatkuvat tarvittaessa maaliskuulle 2018 asti 

Henkinen valmentaminen, kyky kuulla ja ymmärtää asiakkaan sanatonta ja sanallista viestintää ja luottaa omaan arvioon parhaasta tavasta edetä on taito, joka kehittyy vain harjoittelemalla käytännössä. Sen vuoksi valmentajakoulutuksemme sisältää merkittävän määrän harjoitusvalmennuksia, jotka tulee suorittaa koulutuksen aikana.

Harjoitusvalmennukset aloitetaan heti kun olemme käsitelleet yksilövalmennusprosessin ja käyneet läpi siihen liittyviä työkaluja. 

Yksilöllisiä harjoitusvalmennuksia tulee koulutuksen aikana tehdä yhteensä 70 tuntia. Tähän tuntimäärään sisältyy valmennukseen valmistautuminen, itse valmennukset sekä niiden jälkityö ja kirjallisen tehtävän teko. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 5-6 asiakasta, joita tapaat jokaista yhteensä 5 kertaa.

Ensimmäiset 25 tuntia valmennuksista suoritetaan ilmaiseksi. Loput 45 tuntia ovat sellaisia, joista voit pyytää edullista opiskelijahintaa valmennettavilta. 

Jokainen valmentajaksi opiskeleva saa oman mentorin, johon voi olla yhteydessä. Mentorin kanssa käydään läpi kerran kuukaudessa omia valmennuksia skype tai live tapaamisessa, lisäksi olet yhteydessä opiskelijakollegoihisi parityöskentelyn muodossa. 

Harjoitusvalmennuksista osa arvioidaan. Käytännön harjoitteluprosessiin sisältyy asioiden sisäistäminen myös kirjallisten harjoitustehtävien kautta.​ Joulu- ja tammikuu on täysin varattuja valmennusten tekemiselle ja edellä opittujen asioiden harjoitteluun käytännössä. Silloin ei tule uutta asiaa.

TOIMIVAT JA TEHOKKAAT VALMENNUSTYÖKALUT JA TAIDOT  OSA 3 (Marraskuu 2017)

Tässä moduulissa keskitymme henkilökohtaisen henkisen valmennusprosessin viimeiseen eli neljänteen vaiheeseen ja valmennusprosessin päättämiseen. Tulet oppimaan keinoja todentaa valmennuksesi vaikuttavuus.

Lisäksi käymme läpi ryhmien valmentamista. Ryhmien valmentaminen vaatii kykyä ymmärtää ryhmien dynamiikkaa ja intuitiivista kykyä aistia ryhmän tarpeet kussakin hetkessä.  Näitä asioita opiskelemme tämän moduulin aikana. 

Sinulle tulee tutuksi ryhmän toiminta, ryhmien valmentamisen erityispiirteet, ryhmänohjaajan erilaiset roolit, ryhmien energia ja niihin vaikuttaminen, yhteishengen rakentamisen keinot ja se miten luodaan toimiva ryhmävalmennus. 

Tutustumme yksilö- ja ryhmävalmennuksissa käytettävien harjoitusten eroihin ja siihen miten voit hyödyntää jo opittuja valmennusmenetelmiä ryhmien kanssa.

OPI VALMENTAMAAN -RYHMÄVALMENNUKSET (Joulukuu 2017 – Maaliskuu 2018)

Ryhmävalmennusopintojen jälkeen alkaa myös ryhmävalmennusharjoittelu. 

Opiskelija harjoittelee ryhmävalmennusten pitämistä yhteensä 10 tuntia. Tähän tuntimäärään sisältyy valmennuksen suunnittelu, itse valmennukset sekä niiden jälkityö ja kirjallisen tehtävän teko. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhtä koko päivän valmennusta tai muutamaa lyhyempää. 

Myös ryhmävalmennuksista arvioidaan osa. Mentorin kanssa käydään läpi omia ryhmävalmennuksia kuukausittaisissa tapaamisissa. Kirjallinen harjoitustehtävä tulee tehtäväksi myös ryhmävalmennuksista. Parin kanssa yhteydenpitoa omiin harjoitusvalmennusten läpikäyntiin liittyen. 

UUDEN AJAN VALMENTAJA (Helmikuu 201()

Kun olet päässyt harjoittelemaan valmentajan taitoja käytännössä, on aika perehtyä siihen, mitä tarkoittaa uuden ajan valmentaja ja minkälaisia työkaluja hän käyttää jo harjoittelemiesi työkalujen lisäksi. 

Tämä moduuli on täynnä taikaa, iloa ja energiaa. Muun muassa erilaiset energeettiset ja luovuusterapeuttiset työskentelytavat tulevat tämän moduulin myötä tutuiksi. 

Moduuli sisältää verkko-opintoja, parityöskentelyä, harjoituksia ja live-webinaarin. Saat myös viimeistään tässä vaiheessa ohjeistuksen lopputyön toteutukseen. 

BISNES OPINNOT (Maaliskuu 2018)

Tämä on sellainen opintojen osa, jota olisimme itse kaivanneet omien opintojemme aikana todella kovasti. On eri asia opiskella taitavaksi valmentajaksi kuin saada elantonsa valmentajana. 

Me haluamme tarjota sinulle kaiken tiedon ja työkalut, joiden avulla sinun on mahdollista rakentaa valmentamisesta itsellesi uusi hyvinvoiva ura ja elättää itsesi valmentamisella. 

Tämän vuoksi bisnes opintomme ovat varsin laajat ja ne ottavat huomioon nykyajan keinot, joilla voit saada valmennusyrityksesi tai urasi kukoistamaan.

Näistä opinnoista ei varmasti ole myöskään haittaa vaikka kävisit koulutuksen vain täydentääksesi nykyistä osaamistasi ja tekisit valmentamista vain sivutyönäsi. 

Tässä moduulissa perehdymme markkinointiin, siihen miten saada äänensä kuuluviin kilpailulla alalla sekä siihen mitä on tärkeää ottaa huomioon rakentaessaan omaa brändiään. 

Tutuiksi tulee myös kohderyhmän valinta, hinnoittelu, nettisivujen toimiva rakenne, myynti- ja markkinointiketjujen rakentaminen ja seuranta, toimivat somekäytännöt sekä yrityksen perustamisessa huomioon otettavat asiat. 

Moduuli sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, parityöskentelyä ja harjoitustehtäviä. Voit tämän moduulin aikana tehdä liiketoimintasuunnitelman mikäli olet perustamassa omaa yritystä.

HENKISEN VALMENTAJAN SAAPPAISIIN ASTUMINEN (Huhti-kesäkuu 2018)

Tämän viimeisen moduulin aikana lähdetään astumaan todenteolla henkisen valmentajan saappaisiin. Jokainen oppilas, yksin tai parin kanssa, tekee lopputyön, jossa hän suunnittelee ja toteuttaa myytävän valmennustuotteen. Tarkoituksena on yhdistää kaikkea koulutuksen aikana oppimaansa sekä aiempaa omaa elämänkokemustaan ja tietotaitoaan.

Lopputyöstä tehdään teoriaa sisältävä kirjallinen työ, jonka toiminnallinen osuus on itse valmennuksen pitäminen ja myyminen.

Koulutuksen lopuksi lähdemme yhdessä viettämään ihanaa viikonloppua luonnon äärelle loppuretriittiin. Käymme läpi lopputöitä ja valmentajaksi kasvun matkaa. Otamme vastaan Henkisen Valmentajan kasteen ja pidämme valmistujaiset.

SULAUTUVA OPETUS

Toteutamme koulutuksen sulautuvana opetuksena, eli yhdistämme lähiopetusta, verkko-opetusta ja henkilökohtaista mentorointia. 

Verkkomateriaaleina pääset tutustumaan luentomuodossa olevaan asiasisältöön niin monta kertaa kuin haluat ja pystyt myös tekemään itsenäisesti tehtävät harjoitukset omassa rauhassasi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Niihin paneutuen.  

Lähiopetuspäivät ovat hyvin intensiivisiä ja ihmisen kyky vastaanottaa uutta tietoa ja inspiroitua uusista ajatuksista on rajallinen. Tästä syystä lähiopetuspäiviin ei pysty pakkaamaan niin paljon tietoa kuin haluaisimme. Henkiseen valmentamiseen liittyvät aiheet myös ovat sellaisia, että ne vaativat pureskelua ja sisäistämistä. Ajan kanssa rauhassa tutkailua ja käytännössä harjoittelua. 

Sulautuvan opetuksen myötä tämä mahdollistuu parhaiten. Saat rauhan kotona käydä asioita läpi niin monta kertaa kuin haluat. Tehdä annettuja tehtäviä rauhassa ja todella sisäistää asiat, joita tulemme käsittelemään. 

Verkko-opetus tekee mahdolliseksi tarjota sinulle enemmän tietoa kuin pystyisimme tarjoamaan saman pituisessa koulutuksessa ainoastaan lähiopetuksessa. Olemme myös huomanneet, että pelkkään lähiopetukseen perustuvassa opetuksessa on vaarana se, että opetuskertojen välinen aika jää hyödyntämättä opiskeluun ja näin ollen asioiden sisäistäminen heikentyy. 

Lähitapaamisten välissä tapaamme verkonvälityksellä live webinaarien muodossa noin kerran kuukaudessa ja silloin käymme läpi aina meneillään olevan moduulin aihealueita sekä annettuja tehtäviä ja pääset kysymään sinua askarruttavia kysymyksiä. 

Lähitapaamiset ja verkko-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa eri tavoin toteutettu opetus ja harjoitukset nivoutuvat yhteen sinun oppimisesi maksimoimiseksi.

Verkko- ja lähiopintojen lisäksi sinä saat oman henkilökohtaisen mentorin, jonka kanssa tulet käymään kahdenkesken ja/tai pienryhmissä läpi omia harjoitusvalmennuksiasi. Niinä kuukausina kun on oman mentorin kanssa tapaamisia tai lähiopetusta, ei ole live webinaaria. 

Lisäksi saat opiskelijakollegasta oman valmennuskaverin, jonka kanssa soittelette kuukausittain ja harjoittelette valmentamista sekä käytte reflektoiden läpi opittuja asioita.

Koulutus sisältää lisäksi kirjallisia harjoitustöitä asioiden sisäistämiseksi ja valmennuksellinen päättelykyvyn kehittymiseksi.

Koulutus vaatii opiskelijalta sitoutumista opintoihin ja harjoitusvalmennusten suorittamiseen. Lähiopetuspäivien lisäksi harjoitusvalmennuksia ja –tehtäviä on merkittävä määrä, koska uskomme, että osaavaksi valmentajaksi voi kasvaa ainostaan toistuvan omakohtaisen harjoituksen avulla. Omaa oppimisprosessia lähiopetuksen lisäksi tukee myös henkilökohtainen mentorointi, jolla on merkittävä rooli koulutuksessamme.
​​

HAE MUKAAN 

31.1.2O17 MENNESSÄ 

JA 

HYÖDYNNÄ 

SUPER EARLY BIRD HINTA -700€ 

(hakuohjeet sivun lopussa)


KENELLE KOULUTUS SOPII?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet valmis

tekemään unelmistasi vihdoin totta

sitoutumaan tekemään 110% kaiken sen, mitä hyväksi valmentajaksi kasvaminen vaatii

kohtaamaan omia ennakkoluulojasi ja epävarmuuksiasi ja muuttamaan ne

täyttämään sisäisen kutsusi tehdä jotain hyvää tämän maailman eteen ja antaa oman panoksesi

vapauttaa oma potentiaalisi ja antaa valosi loistaa

vaikuttamaan kohtaamiesi ihmisten elämään positiivisesti

saamaan vapaan elämäntyylin, josta nautit


Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka tiedät koko sydämestäsi, että

sinä haluat toimia henkisenä valmentajana ja auttaa ihmisiä

sinun voimaantumisesi ja oma kasvusi vaikuttaa voimakkaalla tavalla koko maailman hyväksi ja haluat auttaa ihmisiä tässä samassa prosessissa


Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

​​​​olet käynyt itseesi tutustumisen matkaa ja henkistä kasvua jo jonkin aikaa

henkinen kasvu ja hyvinvoinnin teemat ovat suuria intohimojasi

vietät paljon aikaa tutkien erilaisia nettisivuja tai kirjallisuutta, jotka käsittelevät henkisen hyvinvoinnin, oman kasvun, unelmien toteuttamisen ja hyvinvoinnin teemoja.


Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, tiiminvetäjä, kampaaja, opettaja, HR-ammattilainen, yrityksen avainasemassa toimiva henkilö ja hyvinvoinnin asiantuntija kuten esimerkiksi joogaopettaja, ravintovalmentaja, luontaishoitaja, hieroja tai elämäntaidonvalmentaja, antaa koulutus sinulle loistavia työkaluja työssäsi kehittymiseen. Sinun ei kuitenkaan missään nimessä tarvitse olla yhdestäkään edellämainituista ammattikunnista voidaksesi osallistua. 


Koulutus ei sovi sinulle, jos:

sinä ET OLE valmis sitoutumaan ja panostamaan omaan oppimiseesi ja heittäytymään prosessiin täysillä

sinä vielä epäröit, onko valmentajana toimiminen sinua varten

sinä et ole kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi etkä ole käynyt minkäänlaista itseesi tutustumisen prosessia elämässäsi läpi.


Jos vielä pohdit, onko koulutus sinua varten, niin autamme erittäin mielellämme löytämään selkeyden tähän asiaan. Soita Lauralle numeroon 050 4399940. Kerromme rehellisesti mielipiteemme siitä, uskommeko koulutuksemme olevan sinulle se oikea vai voisiko jokin muu koulutus palvella sinua paremmin. 

Meille on hyvin tärkeää, että koulutukseen osallistuvat juuri ne ihmiset, jotka kokevat koulutuskuvausta lukiessaan innostuksen tunnetta ja tuntevat, että koulutus on kuin heille räätälöity. Silloin se myös antaa osallistujilleen ja koko opiskelijaryhmälle kaikkein eniten.​

Anna valosi loistaa <3

KOULUTUKSEN AIKATAULU

Koulutuksemme kestää noin vuoden ja se sisältää niin lähiopetusta, verkko-opintoja, valmennusharjoittelua, kirjallisia tehtäviä, parityöskentelyä kuin henkilökohtaista mentorointia. 

Yhteiset lähipäivämme aloitamme klo 9.30 ja lopetamme klo 16. Lähipäivät toteutuvat tunnelmallisella HIMA talolla Helsinkin Kruununhaassa, aivan keskustan läheisyydessä. 

Alta löydät koulutuksen aikataulun. Tarkempi erittely eri koulutusmoduulien toteutumisajankohdasta löytyy koulutuksen sisällön kuvauksen yhteydestä. 

PE 26.5.2017 ALOITUSTAPAAMINEN LIVENÄ

VERKKO-OPINTOJA

LIVE-WEBINAARI

PARI TYÖSKENTELYÄ

HARJOITUSTEHTÄVIÄ

PE 11.8 LÄHIOPETUSTA HIMASSA LIVENÄ

VERKKO-OPINTOJA

PARI TYÖSKENTELYÄ​​

HARJOITUSTEHTÄVIÄ​

PE 29.9.2017 LÄHIOPINTOJA HIMASSA LIVENÄ

VERKKO-OPINTOJA

PARI TYÖSKENTELYÄ

HARJOITUSTEHTÄVIÄ​

PE 27.10.2017 LÄHIOPINTOJA HIMASSA LIVENÄ

VERKKO-OPINTOJA

PARI TYÖSKENTELYÄ

HARJOITUSTEHTÄVIÄ​​

LIVE-WEBINAARI 1 X KK

HARJOITUSVALMENNUKSIA

OMAN MENTORIN KANSSA LÄHITAPAAMISET/SKYPE SESSIOT HARJOITUSVALMENNUSTEN AIKAAN

PE 13.4.2018 LÄHIOPINTOJA HIMASSA LIVENÄ

VERKKO-OPINTOJA

LIVE -WEBINAARI 

PARI TYÖSKENTELYÄ

HARJOITUSTEHTÄVIÄ

LOPPUTYÖN TEKO JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

PE -SU 6.-8.6.2018 LOPPURETRIITTI LUONNON ÄÄRELLÄ

KOULUTUSPAIKKA

HIMAn Henkisen valmentajan koulutus pidetään aloituspäivää ja loppuretriittiä lukuun ottamatta tunnelmallisella HIMAn Happiness talolla Siltavuorenrannassa. HIMA -talo sijaitsee aivan Helsingin sydämessä, Hakaniemen sillan ja Kaisaniemenpuiston kupeessa.

Onnellisuustalolla on kauniit puitteet, jotka kutsuvat viihtymään. Suuret ikkunat, merinäköala, oma piha ja puulattiat luovat kaikki ainutlaatuisen tunnelman taloon. 

HIMAssa toimii kahvio HIMA Happiness Café by HUNAJA. Lähellä on monia hotelleja, mikäli olet osallistumassa koulutukseen ulkopaikkakunnalta. Autopaikkoja löytyy hyvin talon edustalta. Bussit, metro ja ratikat kulkevat lähistöltä.

Ihana onnellisuustalomme kutsuu sinut koulutukseen ja osaksi HIMA perhettä​

KOULUTTAJAT

Kouluttajiemme laaja kokemus niin henkisestä- ja mentaalivalmennuksesta, toimintaterapiasta, sosiologiasta, ryhmien- ja yksilöiden ohjaamisesta, kouluttamisesta, tutkimuksesta, energiatyöskentelystä, joogasta sekä yrittäjyydestä antavat HIMAn henkisen valmentajan koulutukselle sen ainutlaatuisen luonteen. Koulutus onkin rakennettu yhdistämällä parhaat palat kouluttajien koko kokemus- ja tietopohjasta sinun menestyksesi hyväksi.

Laura Janger-Laitio


on HIMA Happinessin toinen perustaja, HIMA Happiness master valmentaja ja –opettaja, Toimintaterapeutti (AMK), Business from the heart -mentori ja Joogaopettaja. 

Laura valmentaa naisia, jotka haluavat löytää yhteyden sisäiseen viisauteensa ja elää elämäänsä täydellä potentiaalillaan elämästä nauttien. 

Hän myös mentoroi yrittäjiä, jotka haluavat menestyä tekemällä työtään sydämestään käsin ja rakentamalla itselleen vapaan elämäntyylin, jossa itse määrävät aikatauluistaan ja siitä missä työtään tekevät. 

Lauralla on laaja koulutustausta niin kaupalliselta alalta kuin terveyden- ja hyvinvoinnin parista sekä pitkä kokemus henkisestä- ja mentaalivalmennuksesta sekä kouluttamisesta. Tuhannet ihmiset ovat saaneet apua hänen työstään. Laura tunnetaan myös valmentajien valmentajana. 

Hän on luonut useita koulutuksia mm. Sydämen polku -verkkovalmennuksen, HIMA Wisdom Joogaopettajakoulutuksen, HIMAn henkisen valmentajan koulutuksen sekä HIMA Wisdom Practitioner henkisen kasvun koulutuksen yhdessä yhtiökumppaninsa Keiju Vihreäsalon kanssa. 

Laura kirjoittaa blogia “Intohimona elämä” Hidasta Elämää –sivustolla ja hänet on vuosien varrella nähty monissa eri medioissa hyvinvoinnin asiantuntijana. 

Laura on omistanut elämänsä onnellisuuden ja ihmismielen salojen selvittämiseen sekä ihmisten auttamiseen elämään onnellista ja hyvää elämää. 

Tälle polulle Lauran on johdattanut monien menetyksien täyteinen elämä. Näiden elämän haasteiden hän kokee saatelleen itsensä sille polulle, jolla hän nyt on ja antaneen kyvyn ymmärtää muita heidän vaikeuksissaan ja löytämään tien vaikeuksista eteenpäin onnelliseen elämään

Keiju Vihreäsalo

on ennen HIMA Happinessin perustamista ja Henkisenä valmentajan ammattia toiminut 14 vuotta yliopistotutkijana ja –opettajana. Hän on valtiotieteiden tohtori ja on pääaineenaan lukenut sosiologiaa.

Hänellä on laaja kokemus opetustyöstä, koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta sekä opetusmenetelmien ja -tulosten arvioinnista.​​

Yliopistolla Keiju on opettanut sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa olevia opiskelijoita niin suurissa ryhmissä, pienryhmissä kuin henkilöohjauksessa. Keijulla on myös laaja metodinen tuntemus ja kokemusta esimerkiksi sulautuvasta opetuksesta, jossa yhdistetään kasvokkain tapahtuvaa opetusta virtuaalisiin työkaluihin.

Valmentajakoulutuksen Keiju on käynyt Ilkka Rajalan opissa. Keiju nauttii erityisesti pienryhmistä, kohtaamisista, luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta, pienistä keskusteluista, jotka johtavat suuriin muutoksiin. Ja tietenkin mustasta huumorista. Mikään asia ei ole niin pyhä, ettei sille voisi nauraa.

Keijun oma henkisen kasvun polku alkoi kipeästä avioeroprosessista. Vaihtoehtoina oli katkeroitua tai muuttua, ja Keiju valitsi muutoksen. Sitä valintaa hän ei ole katunut. ​​

HINTATIEDOT JA MAKSUEHDOT

Vuoden kestävät valmentajakoulutukset maksavat yleensä noin 5000-6500 euroa. Koska järjestämme koulutuksen nyt ensimmäistä kertaa saat koulutuksen edulliseen pilottihintaan, joka on reilusti tulevaa koulutushintaamme sekä alan yleistä hintatasoa alhaisempi. 

Tämä on ainutkertainen tilaisuus saada kovatasoinen ja laadukas koulutus näin edullisesti.

SUPER EARLY BIRD PILOTTIHINTA 

31.01.2017 saakka -700€


Maksu yhdessä erässä: 3300 euroa (sis. Alv 24%) Norm. 4000 euroa


Huom! Super early bird hinta maksetaan kerralla koulutukseen hyväksymisen yhteydessä. Hinnasta 500 euroa on varausmaksua, jota ei palauteta peruutuksen sattuessa. Mikäli kaipaat pidempää maksuaikataulua, voit valita alta löytyvän tavallisen early bird pilottihinnan ja sinulle sopivan maksuohjelman. 

Super early bird hinta on voimassa kun lähetät hakemuksesi 31.01.2017 mennessä. 

EARLY BIRD PILOTTIHINTA 31.03.2017 saakka -400€


Maksu kahdessa erässä: 3600 euroa (sis. Alv 24%) Norm. 4000 euroa
1 erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
2. erä 3100 euroa huhtikuussa 2017
Hinta voimassa kun lähetät hakemuksesi 31.03.2017 mennessä.

Maksu neljässä erässä: 3800 euroa (sis. Alv 24%) Norm. 4200 euroa
1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
2. erä 1100 euroa maksetaan huhtikuussa 2017
3. erä 1100 euroa maksetaan kesäkuussa 2017
4. erä 1100 euroa maksetaan elokuussa 2017​
Hinta voimassa kun lähetät hakemuksesi 31.03.2017 mennessä.​​​

Maksu kymmenessä erässä: 4000 euroa (sis. Alv 24%) Norm. 4400 euroa
1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
2. erä 389 euroa maksetaan huhtikuussa 2017
3. erä 389 euroa maksetaan toukokuussa 2017
4. erä 389 euroa maksetaan kesäkuussa 2017
5. erä 389 euroa maksetaan heinäkuussa 2017
6. erä 389 euroa maksetaan elokuussa 2017
7. erä 389 euroa maksetaan syyskuussa 2017
8. erä 389 euroa maksetaan lokakuussa 2017
9. erä 389 euroa maksetaan marraskuussa 2017
10. erä 388 euroa maksetaan joulukuussa 2017​


PILOTTIHINTA 31.03.2017 JÄLKEEN


Maksu kahdessa erässä: 4000 euroa (sis. Alv 24%)
1 erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
2. erä 3500 euroa huhtikuussa 2017

Maksu neljässä erässä: 4200 euroa (sis. Alv 24%)
1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
2. erä 1233 euroa maksetaan huhtikuussa 2017
3. erä 1233 euroa maksetaan kesäkuussa 2017
4. erä 1234 euroa maksetaan elokuussa 2017​

Maksu kymmenessä erässä: 4400 euroa (sis. Alv 24%)
1. erä 500 euroa varausmaksu koulutukseen hyväksymisen yhteydessä
2. erä 433 euroa maksetaan huhtikuussa 2017
3. erä 433 euroa maksetaan toukokuussa 2017
4. erä 433 euroa maksetaan kesäkuussa 2017
5. erä 433 euroa maksetaan heinäkuussa 2017
6. erä 433 euroa maksetaan elokuussa 2017
7. erä 433 euroa maksetaan syyskuussa 2017
8. erä 433 euroa maksetaan lokakuussa 2017
9. erä 433 euroa maksetaan marraskuussa 2017
10. erä 436 euroa maksetaan joulukuussa 2017​


Hinta sisältää opiskelumateriaalin, opetuksen sekä loppuretriitin ohjelman. Valmismatkalaista johtuen hinta ei sisällä loppuretriitin majoitus- tai ruokakuluja vaan nämä jäävät koulutukseen osallistuvan itse maksettavaksi. Kulut ovat n. 200-300 euroa. Hinta ei myöskään sisällä muita mahdollisia majoitus-, matka-, ruoka-, eikä kirjamateriaalikuluja.


HUOM! varausmaksu 500 euroa maksetaan koulutukseen hyväksymisen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta peruutuksen sattuessa, mutta sen voi siirtää seuraavaan HIMAn Henkisen valmentajan koulutukseen.


Huomioithan ystävällisesti, että koemme tärkeäksi, että jokainen joka koulutukseen osallistuu on sitoutunut. Tämän vuoksi 30 päivää ennen koulutuksen alkua tai sitä myöhemmin tapahtuneista peruutuksista emme palauta rahoja takaisin. Silloin palautus on mahdollinen peruutuspäivästä alkaen vain lääkärin todistuksella sellaisesta terveydellisestä vakavasta syystä, joka ei ole ollut tiedossa ennen koulutuksen alkua. Peruutuksen jälkeiset osamaksuerät tulee maksaa koulutuksen alkua ennen sovitun maksuaikataulun mukaisesti mikäli sinulla ei ole peruutukselle lääkärin todistamaa vakavaa terveydellistä syytä, joka ei ole ennen koulutuksen alkua ollut tiedossa.​​​​​​​​

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN

Henkisen valmentajan koulutukseemme  valinnat tapahtuvat sähköisen hakemuksen perusteella. Saatamme myös haastatella puhelimitse tai kasvotusten hakijoitamme. 

Huomioithan ystävällisesti, että koulutuspaikat koulutuksiimme täyttyvät usein early tarjouksen loppuun mennessä, joten kannattaa hakea mukaan heti kun olet varma, että tämä koulutus on sinua varten.​

Edellytämme osallistujilta sitoutumista koulutukseen ja harjoitusvalmennusten tekemiseen sekä koulutuksen pilottiluonteen vuoksi säännölliseen palautteenantoon. Lähiopetuskerroista yhdeltä voi olla pois ilman, että se vaikuttaa valmistumiseen. Lähetäthän hakemuksesi vasta kun olet täysin varma, että pystyt ottamaan paikan vastaan jos tulet valituksi. 


VASTAA HAKEMUKSESSASI ALLA OLEVIIN KYSYMYKSIIN JA LIITÄ MUKAAN MYÖS KUVASI.


Lähetä 

vapaamuotoinen hakemuksesi täältä (juuri nyt hakemusaika ei ole käynnissä)

Yhteystietosi: Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite

  Miksi sinä haluat kouluttautua henkiseksi valmentajaksi?

  Minkälainen sinun henkisen kasvun matkasi on tähän asti ollut? Mitä olet lukenut? Minkälaisilla kursseilla käynyt?

  Mikä on ollut suurin kasvukokemuksesi tähän astisen elämäsi aikana ja miksi?

  Miksi HIMAn koulutus tuntuu oikealta juuri sinulle?

  Millaisena valmentajana näet itsesi? 

  Missä koet, että sinulla olisi valmentajana eniten kehittymistä? 

  Mitkä koet olevan vahvuuksiasi valmentajan ammattia ajatellen? 

  Minkälaisten ihmisten kanssa tällä hetkellä haluaisit tehdä valmennustyötä? 

  Mitä odotuksia sinulla on valmennuskoulutuksen suhteen?

  Mikä maksuaikataulu soveltuu sinulle parhaiten?

Pohditko vielä voitko panostaa koulutukseen juuri nyt rahallisesti ja ajallisesti?

​Laita hetkiseksi silmäsi kiinni ja kuvittele miltä elämäsi tuntuisi ja näyttäisi kun sinulla on työ, jossa voit yhdistää mielenkiintosi, arvosi ja osaamisesi.

Miltä tuntuisi voida herätä aamulla täynnä intoa tulevasta päivästä, saada kokea merkityksellisyyden tunnetta auttamalla ihmisiä ja saada itse päättää missä ympäristössä ja miten työtäsi tekisit? 

Miltä tuntuisi elämäntyyli, joka on vapaata ja rakentunut sinun ehdoillasi? Miltä tuntuisi voida esimerkilläsi innostaa myös muita toteuttamaan omia unelmiaan? Miltä tuntuisi voida antaa oma ainutlaatuinen panoksesi maailmamme paremman tulevaisuuden hyväksi ja elää linjassa itsesi kanssa?

Miltä tuntuisi lykätä tätä? Miltä elämäsi luultavasti näyttäisi 2 vuoden kuluttua, jos et nyt anna itsellesi mahdollisuutta rakentaa yllä kuvittelemaasi elämää vaan jatkat niin kuin olet tähänkin asti elänyt? Miltä se tuntuisi? Onko suunta silloin se, jota sydämesi ohjaa sinut kulkemaan?

Muistamme itse hyvin vielä päivän, jolloin haaveilimme uudesta suunnasta elämässämme ja pohdimme uudelleenkouluttautumista. Mielessä pyöri paljon kysymyksiä, epäilyksiäkin. 

Uskaltaisiko ottaa loikan uuteen? Mitä jos en saakaan yhtään parempaa elämää lähtemällä tähän mukaan? Miten pärjään taloudellisesti? Mitä muutkin ajattelevat? Voinko vain hylätä sen mitä olen aiemmin tehnyt ja minkä varaan olen tähänastisen elämäni rakentanut? Miten opin uudet asiat? 

Kuka minä olisin toimimaan valmentajana tai hyvinvoinnin asiantuntijana? Enhän ole itsekään vielä täysin selvittänyt kaikkia omia haasteitani. 

Me päätimme aikanamme ottaa askeleet uuteen peloistamme ja epäilyksistämme huolimatta ja oman kokemuksemme myötä meillä on sinulle vain yksi neuvo: kuuntele omaa sisäistä viisauttasi ja sen ohjausta. 

Jos se ohjaa sinua valmentajan opintojen pariin, niin älä enää odota vaan heittäydy luottamuksella prosessiin mukaan. Nyt on se aika. Ei sitten kun. Vaan nyt. Lähde liikkeelle jo tänään ja ala rakentaa sitä elämää josta olet haaveillut. Anna itsellesi mahdollisuus valita itsesi ja oma onnellisuutesi peloista ja epäilyksistä huolimatta. 

Sinun ei tarvitse olla valmis tai valaistunut, voidaksesi toimia valmentajana. Sinun ei tarvitse olla jonkun tietyn ikäinen. Sinulla ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Koulutuksessa opit toimivat työkalut, jolla autat asiakkaitasi löytämään vastaukset itsestään. Omasta viisaan paikastaan. 

Ja mitä talouteen tulee, niin olemme suunnitelleet koulutuksen niin, että voit suorittaa sitä nykyisen työsi ohessa, valita monista erilaisista maksuvaihtoehdoista sinulle parhaiten sopiva ja rakentaa uutta uraasi siten, että sinulla on edellytykset saada toimeentulosi myös uuden uran rakentamisvaiheessa. 

Sinulla on myös mahdollisuus alkaa tienata koulutukseen sijoittamiasi rahoja takaisin jo koulutuksen aikana. Pilottikoulutuksen etuna on myös se, että saat sen selvästi normaalia edullisemmalla hinnalla. 

Yksi jännä juttu minkä olemme itse huomanneet on ollut se, että kun päätös osallistumisesta on syntynyt, myös ideat siitä miten koulutusrahat saisi kasaan on alkanut syntyä ja koulutuksen maksaminen on mahdollistunut vaikka ei olisikaan valmiina ollut koulutusmaksun verran säästöjä. ​​​​​​​

Onko sinulla vielä kysymyksiä? Askarruttaako jokin?

Ole yhteydessä laura @ himahappiness.com. Autamme erittäin mielellämme!

Anna unelmillesi 

lupa toteutua <3